https://www.skcollectionekszer.hu/

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, amennyiben jelen

Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás

menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot

az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai

Név: Zsebők Györgyi E.V.

Székhely: 9791 Dozmat, Kárpáti tér 5.

Adószám: 56616189-1-38

Vállalkozói igazolvány szám: 55282503 Nyilvántartásba vevő hatóság: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Kapcsolattartó neve: Zsebők Györgyi

Számlavezető bank: OTP Bank Zrt.

Számlaszám: 11773470-06159463

(továbbiakban Eladó)

A webáruház elérhetőségei

Levelezési cím: 9791 Dozmat, Kárpáti tér 5.

Telefonszám: +36 20 331 4434

A cég elektronikus elérhetősége: info@skcollectionekszer.hu

A webáruház domain címe: https://skcollectionekszer.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Üzemeltető: Webnode AG Badenerstrasse 47, 8004 Zurich Switzerland

Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich Switzerland

Cégjegyzékszám:

Adószám: CHE-413.669.887

Telefonszám: +36 1 789 2789

E-mail: support@webnode.hu

Alapfogalmak

Áru: a weboldalon eladásra szánt ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb

módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és

villamos energiát,valamint a digitális elemeket tartalmazó áru

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást

foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom

vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró

természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik résztvevője fogyasztónak minősül.

Funkcionalitás: a digitális tartalom vagy digitális szolgltatás azon képessége, hogy a céljának

megfelelő funkciókat betöltse.

Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó

importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének

vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.

Hibás teljesítés: A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél hibásan teljesít, ha a

szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban

megállapított minőségi követelményeknek.

Interoperabilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt

tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú

digitális tartlmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Kompatibilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt

tudjon működni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításának szükségessége

nélkül olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel azo azonos típusú digitális tartalmat vagy

digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Jótállás: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a

jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, vagy jogszabályban foglalt

feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás lehet kötelező és önkéntes

szerződéses. A kötelező jótállás szabályait Kormányrendeletben rögzítették.

Tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és

teljesítményét szokásos használat mellett.

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás

számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat

céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő

megjelenítését.

Termék: A webáruház által értékesítésre szánt áru, digitális elemeket tartalmazó áru.

Térítésmentesen: az áru, digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele

érdekében felmerült szükséges költségek - különösen a postaköltség, a szállítási költség, a

munkaerőköltség vagy az anyagköltség - megfizetése nélkül.

Vásárló: A webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy,

ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében, vagy javára jár el.

Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalomszolgáltatásáért, vagy a digitális szolgáltatás

nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

A szerződés tulajdonságai

A https://skcollectionekszer.hu webáruházban található termékek képezik az eladó és a vásárlók közötti

szerződés tárgyát. A webáruházban található termékek egyedi jellemzői a termékoldalon

találhatók. A termék mellett található vételár forintban értendő és mindig a kiválasztott termék

bruttó ára.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek és nem kerül

iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés magatartási kódexre

nem utal.

A rendelés menete

1. A termék kiválasztása

A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb

ismertetőjét. A termékfotón látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve abban az

eseteben, ahol a termékleírás azt külön kiemeli.

2. A termék kosárba helyezése

A termék darabszámának megadását követően a vásárló a KOSÁR gombra kattintva tudja egy

virtuális kosárba helyezni a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési

kötelezettség. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, válassza a VISSZA A

TERMÉKEKHEZ gombot és tegye a kosárba a továbbiakban megvásárolni kívánt terméket, vagy

termékeket. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

3. A kosár tartalmának megtekintése

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására.

Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a

DARABSZÁM oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség

darabszámát, majd nyomja meg a FRISSÍTÉS gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban

található termékeket, akkor nyomja meg a TÖRLÉS gombot. Amennyiben nem szeretne további

terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során

mindent rendben talál, abban az esetben kattintson a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra.

4. Regisztráció

A webáruházban lehetősége van regisztrálni, vagy regisztráció nélkül vásárolni. A regisztrációval

gyorsabban tud a következő alkalmakkor a webáruházban vásárolni, naprakész lehet a rendelései

állapotát illetően és figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit. Amennyiben regisztrál, akkor a

regisztrációhoz szükséges adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.

Amennyiben Ön már regisztrált vásárlónk, abban az esetben a bejelentkezéshez szükséges

adatok megadásával továbbléphet. Ha a regisztráció nélküli vásárlás mellett dönt, akkor a

számlázási és szállítási adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.

5. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása

A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám)

megadása szükséges. A webáruházrendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint

szállítási adat. Amennyiben számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a A

SZÁLLÍTÁSI CÍM MEGEGYEZIK A SZÁMLÁZÁSI CÍMMEL rubrikában lévő jelölést el kell távolítani, és

a szállítási adatokat meg kell adni. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a

termék átvételi módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. A MEGJEGYZÉS szövegdobozba

tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.

6. A rendelés ellenőrzése

A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát,

szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az

esetben nyomja meg a VISSZA gombot és a szükséges módosításokat végezze el!

7. A rendelés véglegesítése

Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a

MEGRENDELEM gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a

webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési

kötelezettséggel jár.

A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és

az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon

keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés

visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett

találhatók. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A termék ára a mindenkori hatályos

jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazza. Az árak nem tartalmazzák a

szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése

előtt, valamint a Szerződési Feltételek között is megtalálható.

Eljárás hibás ár esetén

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel.

Hibásnak feltüntetett árnak minősül főként a 0 Ft-os termék ára, továbbá kedvezmények esetén a

kedvezménynek nem megfelelően feltüntetett ár. Pl. 5000Ft-os termék estén 10%-os

kedvezmény mellett feltüntetett 1000 Ft-os vételár és a töredék ár. Hibás áron történő rendelés

estén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk, amely azonban nem tekinthető

a rendelés elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal

tájékoztatjuk a Vevőt a termék helyes áráról. A Vevő ezt követően eldöntheti, hogy kéri-e a

terméket a valós áron, vagy lehetősége van, hogy bármely jogkövetkezmény nélkül elálljon a

szerződéstől.

A rendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-18:00 óráig történik.

Természetesen a Vásárló ezen időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a

következő munkanapon kerül feldolgozásra.

A rendelés teljesítése

A megrendelt termékeket 2-8 munkanap munkanapon belül kiszállítjuk. Amennyiben az Eladó, a

szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll rendelkezésére,

abban az esetben a Vevőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve a már

kifizetésre került összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb harminc napnál nem

később a fogyasztó részére visszatéríteni.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására, vagy

törlésére. Amennyiben Ön a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem

véglegesítette a rendelését, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a

kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítást már el tudja végezni. Ha a rendelés elküldése után

szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén

tudja jelezni módosítási szándékát. Ön a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az

Eladó, a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul megadott adatokból eredő Vásárlót

érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul megadott e-mail cím, vagy a

postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a

szerződés létrejöttét.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mail visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását

követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható

szállítási időpontról, vagy a rendelés elfogadásának tényéről. Telefonos egyeztetés esetén hívja a

webáruház telefonszámát, vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Eladó köteles

a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül - 48 órán belül - visszaigazolni. Amennyiben ez

nem történik meg, abban az esetben a Vevőt nem köti a megrendelése és nem köteles a

kiszállított terméket átvenni.

Termék ellenőrzése

Termék ellenőrzés: A vevőnek minden esetben célszerű az áru sértetlenségét kézhezvételekor

ellenőrizni. Ha futár jelenlétében történik az ellenőrzés és a termék sérült, akkor ne vegye át a

terméket, készíttessen jegyzőkönyvet.

Fizetési módok

Banki átutalás: Amennyiben a megrendelt termék árát banki átutalással szeretné kiegyenlíteni,

abban az esetben válassza a Banki átutalás fizetési módot. A megjegyzés rovatba írja be a nevét

és a rendelési azonosítót. Az átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve,

Kedvezményezett bankszámlaszáma, Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a webáruházat

működtető vállalkozás adatai között.

Bankkártyás fizetés: Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

Bankkártyás fizetés lépései: Válassza ki a megrendelni kívánt terméket, melynek összegét

bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. A fizetési módok közül válassza ki a bankkártyás fizetési

módot. Ezt követően átirányítjuk a megadott Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a

kártyaadatait tudja megadni a fizetés megkezdéséhez. A kártyaadatok megadását követően a

Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót. A fizetést követően Ön visszatér a

webáruházunk oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A sikeres tranzakciót

követően - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni engedélyezést jelenti - a

kiválasztott Bank elindítja a Vevő kártyájának megterhelését a kiválasztott áru(k) ellenértékével.

Szállítási módok

Foxpost: Amennyiben ezt a szállítási módot válassza úgy a FOXPOST csomagautomaták

segítségével egyszerűen, időtakarékosan és kényelmesen veheti át a webáruházunkban

megrendelt csomagot a kiszállítástól számított 3 munkanapig. Ön döntheti el, hogy mikor és hol

szeretné a csomagot átvenni. Az Ön saját tárolójának nyitásához nincs másra szükséged, csak a

megrendelés után kapott egyedi SMS-kódra. A szállítás díja

1500 Ft

Elállási jog

Amennyiben a vásárló által megrendelt termék nem áll az eladó rendelkezésére, abban az

esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt rendelést részben, vagy egészben

visszautasítsa. Részben történő teljesítésre a vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor.

Ha az eladó a szerződéskötésben vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, abban az

esetben köteles a megrendelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni.

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Vevő a szerződési feltételek elfogadásával

nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A Fogyasztót megillető elállási jog ismertetése:

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14

napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a fogyasztó

által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Az Eladó az elállási

jog érvényesítése során a fogyasztó által kifizetett teljes összeget - ideértve a kiszállítási

költséget is - visszafizeti a fogyasztó részére.

Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének

nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó

a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát

követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva

álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik,

úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az

utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az

elállási joggal.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt

megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati

kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is

gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére felhasználhatja az alábbi

elállásinyilatkozat-mintát is:

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is

gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén

töltse ki és juttassa vissza).

Címzett: Zsebők Györgyi

Cím: 9791 Dozmat, Kárpáti tér 5.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló

szerződés tekintetében:

Termék/ek neve/i:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ....................................

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított

14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az

elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára

adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő jelzés esetén az email, illetve a fax

küldésének idejét kell figyelembe venni.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a

vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított

tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes

összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket, mint például a

kiszállítás költsége. Az Eladó azonban nem köteles a fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő

szállítási mód választásából adódik.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás, vagy felmondás esetén az Eladó

a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező

módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más

fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem

terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Az Eladó jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani,

amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt

visszaküldte. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga

fuvarozza vissza.

A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül

további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak,

mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre

kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése

érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az

így kifizetett összeget visszatéríteni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondása esetén

Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, abban az esetben köteles az

elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon

belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázási cím: 9791 Dozmat, Kárpáti tér 5.

Email cím: info@skcollectionekszer.hu

Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően élni szeretne

az elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől

számított tizennégy napon belül az Eladó által megjelölt címre visszaküldeni, illetve a

vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A

határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban

felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül

egyéb költség nem terheli. Webáruházunk esetében az Eladó nem vállalja át az áru

visszaszállítási költségét, így az a vásárlót terheli.

Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a

terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha

az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a

fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási jogról.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

» szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése

után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget

» keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes

beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti

elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

» olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által

nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlása meghatározott határidő alatt is lehetséges

ingadozásától függ;

» olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett

kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére

szabtak;

» romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

» olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

» olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül

más áruval;

» olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi

szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől

számított harmincadik napot követően kerül sor;

» olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére

keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

» lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

» hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

» nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

» lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési

határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

» a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével

egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően

elveszíti a jogát, továbbá a vállalkozás a visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Hibás teljesítés

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a

szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít

hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a

szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben

semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó

rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Árukra, digitális tartalmakra, digitális szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói szerőzé

általános teljesítési követelményei

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező

szolgáltatásnak, árunak

a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak,

valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással,

interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó

legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás

elfogadott;

c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati

útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint

az ügyfélszolgálati támogatást -; és

d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - a szerződés tárgyát képező

szolgáltatásnak, árunak

a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén

jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex

előír;

b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel,

teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a

hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú

szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az

értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó

nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;

c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal -

ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és

d) meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként

bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

A szolgáltatásnak, árunak nem kell megfelelnie a fent részletezett nyilvános kijelentésnek, ha a

kötelezett/Eladó bizonyítja, hogy

a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;

b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy

c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket

tartalmazó áru esetén

A digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak/Eladónak biztosítania kell, hogy a

fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális

szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru

szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó

meg is kapja azokat.

A vállalkozásnak az frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az

áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege

alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy

b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon

keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor a két évet meg nem haladó

időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy két

évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes

időtartama alatt időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a bekezdésnek megfelelően rendelkezésre

bocsátott frissítéseket, a vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó

frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

a) a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi

elmulasztásának következményeiről; és

b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen

telepítése nem a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön

tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a a leírtaktól

meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az

eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése

A vállalkozás/Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad,

feltéve, hogy

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el,

vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a

vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy

digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások

hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe

helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás

által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy

digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról

rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással

kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől

számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes

időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven

belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru

természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket

tartalmazó árura is alkalmazandó.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy

digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról

rendelkezik, a vállalkozást/Eladót terheli az áru digitális tartalmmal kapcsolatos hibája ha a két

évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított

két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a

folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé a hiba.

» Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az

Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv valamint

fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján Kellékszavatossági jog Ön -

választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy

kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a

vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a

kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, abban az esetben igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott

kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve

ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell,

hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével

összeegyeztethetetlen.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje

1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul. Fogyasztónak minősülő vásárlók esetében, a

kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 2 év, amely a teljesítés, vagyis az átadás napján

indul. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az

időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. A fogyasztónak az

árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell

bocsátania. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a

kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és

céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra

vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és

a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe

helyezés költségeinek viselését. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege

megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által

ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével. A fogyasztó adásvételi szerződés

megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre

vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható. Ha a hibás teljesítés az adásvételi

szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a

szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az

adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt

szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el

észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján

szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a) a fogyasztónak a vállalkozás

költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és b) a vállalkozásnak

haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített

vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

A kellékszavatossági jogok sajátos szabályai áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás

adásvétele esetén

A Fogyasztót áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás adásvétele esetén az alábbi

pontokban részletezett eltérésék szerinti jogok illeti meg a "Kellékszavatossági jog" pontban

ismertetett jogokhoz képest

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom

szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó

kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem

javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés

lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe

véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,

valamint a szerződésszegés súlyát. A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához

igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést

megszüntetni, ha: a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte

azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbiakat:

» A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.

» Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru

jellegének és céljának megfelelően a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek,

akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem

megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy

az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését. b) megtagadta az áru

szerződésszerűvé tételét; c) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás

megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét; d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali

árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy e) a

vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló,

hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem

nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a

vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. A fogyasztó jogosult a vételár

még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben

visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével

és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak

felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő

hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított

két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó

és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is

megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki

érvényesen. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön az Eladóval szemben

érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai

érvényesítésének? Áru adásvétele esetén az eladástól számított 12 hónapon belül a

kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön

igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. Az adásvételtől számított 12

hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a

teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett;

kellékszavatossági jogot vagy; termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven

belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell

bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt

egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének

eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre

vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Az eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt

új tartós fogyasztási cikkek eladása esetén a jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó

kijavítási, kicserélési, vagy pénzvisszafizetési igénnyel élhet.

A fogyasztó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet,

kivéve ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -

másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget

eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a

szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott

érdeksérelmet.

A fogyasztó ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a

kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben

foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz, vagy

kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 2021 január első napjától az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre hibás

teljesítés estén az Eladó jótállásra köteles.

1.Jótállás időtartalma

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a termék ára határozza meg a

jótállás időtartamát az alábbiak szerint:

•10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

•100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

• 250 000 forint eladási ár felett három év

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe

helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe,

akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás

napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt

rendeltetésszerűen nem használhatta.

2. Jótállás igény érvényesítése

A jótállást a fogyasztó a jótállási jegy bemutatásával gyakorolhatja. A jótállási jegy szabálytalan

kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás

érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása

esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését

igazoló számlát, vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok

az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése és

visszaszállítása.

3. Jótállási időn belüli javítások

3.1. A jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő meghibásodása esetén

a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó

eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által

bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán,

nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.2. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől

számított 30 napig nem kerül sor,- a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás

köteles a fogyasztási cikket a harminc napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon

belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó

által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán

vagy nyugtán feltüntetett vételárat a harminc napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét

követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.3. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal ( a háromszori javítás nem

ugyanazon hibára vonatkozik) történő kijavítást követően ismét negyedszer is meghibásodik - a

fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos

leszállítását a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási

cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a

fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról

szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a 8 napon belül a

fogyasztó részére visszatéríteni.

3.4. Az 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez tartozó 1. melléklet 8. pontjában felsorolt

fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra,

segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira,

utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak a

3.1.,3.2. és az 3.3 pontban leírtak. Természetesen ezen termékek esetében is törekednie kell az

Eladónak a 15 napon belüli hibakijavításra. Amennyiben a kijavítás, csere időtartalma meghaladja

a tizenöt napot,akkor az Eladó köteles a kijavítás vagy a kicserélés várható időtartalmáról a

Vásárlót tájékoztatni.

3.5. Amennyiben a termék javítható a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a

cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a javítási idő vagy a csere ideje a 15 napot

meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a javítás vagy a csere várható

időtartamáról. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen

hozzájárult vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon is történhet.

3.6. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi

csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével -az üzemeltetés helyén

kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,

valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül

érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

3.7. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott új tartós fogyasztási cikkek esetében

érvényesíteni lehet a három munkanapon belüli csereigényt. Ebben az esetben az eladó köteles a

fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot

akadályozza.

3.8. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

3.9. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,

- A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;

- A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;

- A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta;

- A termék hibája már a vásárláskor ismert volt;

- A Vásárló által jelzett hiba nem észlelhető.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és

jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a

jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

3.10. Amennyiben a Vásárlónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását az illetékes nem,

vagy nem megfelelően rendezte, a Vásárló jogosult a megyei kereskedelmi és iparkamarák által

működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.

3.11. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely

e151/2003.(IX.22.) Korm rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

4. Hova fordulhat a fogyasztó a javítás iránti igényével?

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely

telephelyén, fióktelepén, és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál

közvetlenül is érvényesítheti.

5. Jótállási jegy

A jótállási jegy átadásának kötelezettsége minden esetben a terméket értékesítő vállalkozást

terheli. 2021 január1-től papír alapon és online is át lehet adni a jótállási jegyet.

A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását, vagy

üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus

dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím

formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy

letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét

biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a

termék átadását, vagy üzembe helyezését követő napon köteles.

1. Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez (2021.január 1-től)

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó,

kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely

kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb

légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép,

padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen

mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai

robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos

palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő,

elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék,

tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán,

gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így

különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép,

ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint

napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos

masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár,

elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó,

lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve

mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő,

szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri,

otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon,

mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő,

kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei,

televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas

helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő

és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer,

keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép,

laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és

hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner,

MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő,

számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő,

fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és

írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp,

teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így

különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár

felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10

000 Ft eladási ár felett;

30. * nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;

31. * árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros

meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;

32. * kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;

33. * garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;

34. * zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;

35. * napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

36. * játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;

37. * külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

Vásárlás utáni ügyfélszolgálat

A vásárló a megrendelést követően az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot

az ügyfélszolgálatunkkal garancia, jótállás, elállás, vagy egyéb a rendeléssel, vagy a megrendelt

termékkel kapcsolatban.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 331 4434

Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@skcollectionekszer.hu

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos

panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére.

Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is

közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra köteles

érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni.

Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt

köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban

tájékoztatást adni a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési

lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye, vagy

tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét,

internetes elérhetőségét és levelezési címét.

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles

megőrizni.

A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az

alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni.

Levelezési cím: 9791 Dozmat, Kárpáti tér 5.

Telefonszám: +36 20 331 4434

Email cím: info@skcollectionekszer.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi hatóság

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikkal a lakhely szerinti illetékes fogyasztóvédelmi

hatósághoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi

eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat a

fogyasztó lakhelye szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el melynek

elérhetősége az alábbi linken található: Fogyasztóvédelmi hatóság

Békéltető Testület

Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk, abban az esetben Ön velünk szemben

jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti

illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére

indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát

közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a

szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület

eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;

annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;

ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a

szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés

teljesítésének helyét;

a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik

alátámasztják saját álláspontját;

a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a

vállalkozással;

a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás

ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári

peres eljárást;

tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.

Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó

bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó

megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető

testületi eljárásban.

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Budapest u.3.

Telefonszáma: 88/429-008,

Fax száma: 88/412-150

Név: dr. Vasvári Csaba elnök

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu, zmkik@zmkik.hu

Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett

eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz

fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;

a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak

előadásával;

azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára

bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen

keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül

rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják

érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol

minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással

kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület

látja el.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU